Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Raad van Beheer Informatie

Digitale nieuwsbrief Raad van Beheer

RVB Raadar Stamboek online
RVB Folder DNA controle   
RVB Raadar Special Campagne
RVB Raadar Special 2017 NR9 Fairfok
RVB Raadar Special 2018 World Dog Show
RVB Raadar augustus 2018

RVB Raadar 2018 2 special boek NL rassen

RVB Raadar Special 2017 NR13 kennistour 2018


Alle voorgaande edities van Raadar kunt u teruglezen op
www.houdenvanhonden.nl/over-ons/raadar/


31 augustus 2018
Raad van Beheer Informatie

Logboek

brief logboek


30 november 2016
Raad van Beheer Informatie

Kampioenschapsdiploma’s nu online beschikbaar

De Raad van Beheer heeft hard gewerkt aan de applicatie die het mogelijk maakt de kampioenschapsdiploma’s voor exposanten online beschikbaar te stellen.
De FCI bevestigd de Internationale kampioenschapsdiploma’s al geruime tijd op deze wijze.
De verwachting was dat deze applicatie aan het eind van deze zomer online zou zijn maar we zijn verheugd te kunnen melden dat de digitale kampioenschapsdiploma’s al vanaf Dog show De Baronie (4 en 5 juni 2016 Tilburg) beschikbaar zijn!

‘Online beschikbaar’ houdt in dat de kampioenschapsdiploma’s na iedere tentoonstelling als Pdf-bestand op de website staan, waarna de exposant ze kan downloaden en printen.
Hiermee wordt, sneller dan verwacht, een enorme professionalisering slag gemaakt en geven wij invulling aan de wensen van onze leden om onze dienstverlening zoveel als mogelijk te digitaliseren.
Tot nu toe werden alle kampioenschapsdiploma’s nog uitgeprint en per post verzonden – dit ging om enkele honderden diploma’s per tentoonstelling.
Van Dog show De Baronie zullen wij de kampioenschapsdiploma’s voor de laatste keer tevens in een papieren versie per reguliere post versturen.
Hierna zullen de kampioensdiploma’s alleen nog digitaal beschikbaar zijn.
Je kunt je diploma opzoeken en downloaden via onze website op: www.houdenvanhonden.nl/certificates
Voor alle duidelijkheid: de betaalde kampioenstitels (zoals NJK-, NVK- en de Benelux-titels) zullen wij vooralsnog per post blijven versturen.
De bevestiging (diploma) van de definitieve Nederlandse kampioenschapstitel zal ook digitaal beschikbaar worden gesteld en niet meer per post worden verzonden.

Met deze extra service verwachten we alle exposanten nog sneller van dienst te kunnen zijn!

Status online HD/ED-applicatie

Hierbij ontvangt u informatie over de status van de online HD/ED-applicatie.
De dierenartspraktijken waarmee wij samenwerken op dit gebied zijn de afgelopen week geïnformeerd.
Ook plannen wij demonstratiesessies in voor de dierenartspraktijken.
In de Raadar nieuwsbrief van maart wordt er een item over de status van de applicatie opgenomen.
Wij verzoeken u deze informatie aan mogelijke belanghebbenden te verspreiden.
———————
Snellere beoordeling door online applicatie voor HD- en ED-onderzoek
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe online applicatie voor het aanleveren en verwerken van HD- en ED-gezondheidsonderzoeken.
Deze applicatie zorgt ervoor dat deze onderzoeken veel sneller beoordeeld kunnen worden en dat de hondeneigenaar dus sneller een uitslag heeft. De nieuwe applicatie is naar verwachting medio 2016 online.
———————
Met de applicatie kan de dierenarts alle gegevens van het onderzoek en de röntgenfoto’s digitaal opslaan en versturen. Ook kan hij de status van de ingediende onderzoeken online volgen. Verder kunnen we straks met de applicatie de gegevens van een hond direct uit
onze database halen, waardoor extra controle van de gegevens van de hond niet meer nodig is.
———————
Klantvriendelijk
Volgens de huidige procedure wordt de beoordeling pas in gang gezet nadat wij de eigenaar hebben gefactureerd en de betaling bij ons binnen is. In de nieuwe procedure betaalt de klant het onderzoek rechtstreeks aan de dierenarts en kan het onderzoek dus direct na binnenkomst ter beoordeling worden aangeboden aan het HD/ED-panel. De hondeneigenaar dient wel een online account aan te maken op de website van de Raad van Beheer. Vervolgens kan de hondeneigenaar direct na de beoordeling het certificaat inzien in zijn online account op onze website en van daaruit downloaden. 

Bedrijfsmatigheid fokkers in nieuw besluit houders van dieren

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.
De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.
Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.
Wat echter voor veel verwarring heeft gezorgd zijn de indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. De achtergrond van deze indicaties was juist om een en ander te verduidelijken in geval van twijfel of er sprake is van bedrijfsmatigheid en zeker niet om het ingewikkelder te maken.
Deze indicaties spelen in principe alleen een rol bij twijfelgevallen (grijs gebied rondom het aantal van 20 dieren); dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast omtrent bedrijfsmatigheid.
Laat u dan ook niet teveel in verwarring brengen. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belangrijkste richtsnoer.

Tijdens ons overleg hebben wij aangedrongen op een officieel standpunt van de overheid om het besluit houders van dieren te verduidelijken. Binnenkort volgt er een gezamenlijk standpunt van de overheid. Wij zullen onze leden en belanghebbenden hierover direct informeren middels een extra editie van onze nieuwsbrief Raadar.
Tevens hebben we bij de overheid aangedrongen op data voor informatiesessies voor onze leden en fokkers. Binnenkort zullen wij ook deze data van de door de overheid in samenwerking met de Raad van Beheer te organiseren informatiesessies bekendmaken en de inschrijving hiervoor openen.

Het artikel is ook via de website te vinden op:
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/regelgeving-overheid/besluit-houders-van-dieren/

Advies Raad van Beheer chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort

De Raad van Beheer is als overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden al meer dan 100 jaar verantwoordelijk voor de identificatie en registratie van de rashonden en rashondenpups in Nederland.

De Raad van Beheer tracht om alle rashondenpups te identificeren voor de leeftijd van 7 weken, zoals ook wettelijk gevraagd wordt in verband met de regels omtrent identificatie en registratie van gezelschapsdieren.
De Raad van Beheer is hierbij echter mede afhankelijk van de aanlevering van gegevens van de fokker en de betaling voor de diensten. Tevens wordt er door sommige fokkers een latere identificatie gewenst vanwege de grootte van de pups.

Bij de nieuwe regelgeving voor de afgifte van de nieuwe EU-hondenpaspoorten kan de termijn van identificatie en vaccinatie in de knel komen. 
Er komen nu soms honden bij de dierenarts voor vaccinatie terwijl identificatie nog niet heeft plaatsgevonden.

De Raad van Beheer volgt bij haar planning de (internationale) richtlijnen.
Deze geven als advies aan dat honden op de leeftijd van 14-16 weken hun drie basisvaccinaties ontvangen moeten hebben.

Om te bepalen wat voor de hond(en) het beste vaccinatieschema is adviseren wij altijd met uw dierenarts te overleggen.

De Raad van Beheer adviseert voor de vaccinatie in relatie tot de identificatie van rashondenpups:

1.    De Raad van Beheer adviseert de fokkers zo veel als mogelijk mee te werken aan een vlotte
      afhandeling van de stamboomprocedure. Dit betekent:

·      Tijdig insturen en controleren van dekaangifte en geboorteformulieren;

·      Tijdige betaling van de factuur nestaangifte;

·      Geplande afspraken met de buitendienst van de Raad van Beheer niet verzetten om een optimale
        routeplanning en bezoekfrequentie te behouden.

2.    Wanneer identificatie nog niet heeft plaatsgevonden kan de afspraak voor vaccinatie bij de
        dierenarts beter gepland worden na de identificatie door de medewerker van de Raad van Beheer.

3.    Voor uitzonderlijke gevallen ondersteunt de Raad van Beheer de mogelijkheid die de
        overkoepelende dierenartsenorganisatie KNMvD de bij haar aangesloten dierenartsen aangeeft.
        De KNMvD geeft hierbij aan dat mochten er toch pups voor de enting komen die nog niet gechipt
        zijn, dan kunnen de dieren op zich al wel gevaccineerd worden maar zal er nadat de dieren
        gechipt zijn een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt voor de administratieve afhandeling
        en de afgifte van het EU-dierenpaspoort.

4.    Indien de eigenaar niet met de pup naar het buitenland reist is er nog de mogelijkheid dat de
      dierenarts een vaccinatieboekje uitgeeft in plaats van het EU-dierenpaspoort.

Petscan

Als onderdeel van Fairfok heeft het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht de PETscan ontwikkeld, één van de instrumenten om erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken in beeld te brengen.
In deze landelijke database worden de diagnoses van Nederlandse dierenartsen gebundeld, zodat men kan meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn.
Voor het welslagen van PETscan moeten nog meer dierenartsen meedoen.

PETscan

FCI circulaire varieteitskruisingen

circulaire FCI 2012


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login