Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Vereniging

Doelstelling NHC

Het doel van de vereniging is:
a. de instandhouding en verbetering van het ras Hollandse Herdershond in de drie variëteiten korthaar, langhaar en ruwhaar
b. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden;
c. het bevorderen van de contacten tussen de leden van de vereniging.
d. het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Hollandse Herdershonden.
(bron: Statuten 28-08-2017)

De NHC is lid van de Vereniging Raad van Beheer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40479010


03 september 2017
Vereniging

Vereniging Huishoudelijk Reglement NHC

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Herdershonden Club

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Herdershonden Club per 17-06-2017


15 september 2017
Vereniging

Vereniging statuten NHC

Statuten Nederlandse Herdershonden Club

Statuten Nederlandse Herdershonden Club per 28-08-2017


01 september 2017
Vereniging

^ Terug naar boven

Lidmaatschap informatie

Aanmeldformulier lidmaatschap: klik hier

Wijzigingen lidmaatschap:
mail naar de ledenadministratie: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Vereniging contact

Contactgegevens Secretariaat NHC, Fokkerijadviescommissie, Meldpunt Gedrag & Gezondheid, Geschillencommissie, Clubmatch Werkgroep, Cupstanden, Webmaster, Redactie en Kringgroepen

Protocol openbaarmaking gegevens

1. Clubblad
Info beschikbaar voor alle leden.

Welke info:
Nieuwe leden: Vermelding naam en woonplaats (geen contactgegevens).
Nestgegevens: minimaal 1 x per jaar overzicht van het aantal in Nederland geboren nesten (op basis van informatie van de Raad van Beheer) met daarbij de vermelding of het nest gefokt is door een NHC-lid en of het nest conform het FR gefokt is (voor zover dit bekend is).

2. Openbaar deel website
Info beschikbaar voor leden en niet-leden.

Welke info:
Pupinformatielijst: Nesten

Vereniging Kringgroepen

Een Kringgroep stelt zich ten doel de leden van de N.H.C. in haar werkgebied te verenigen teneinde:

a. door het ontwikkelen van activiteiten op opvoedings-, gehoorzaamheids- en africhtingsgebied het aanzien en de gebruikswaarde van de Hollandse Herdershond te bevorderen;

b. africhtingsexamens en -wedstrijden zoals omschreven in de reglementen van de Commissie Werkhonden te organiseren en haar leden tot deelname hieraan te stimuleren;

c. door het geven van lezingen, demonstraties e.d. de kennis van haar leden op kynologisch- en africhtingsgebied te verhogen.

Kringgroepen bij de NHC:
Kringgroep Noord Oost Nederland
Kringgroep Midden Nederland
Kringgroep Rotterdam (Mw. Fenny Foeken, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken))


19 augustus 2010
Vereniging

^ Terug naar boven

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login