Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbeheer, de AVG, van kracht. De AVG is de nieuwe Europese privacywet, die de oude Nederlandse privacywet vervangt. De nieuwe wet geeft personen meer recht en onder andere verenigingen als de NHC meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met (digitale) persoonsgegevens om te gaan. Onder de oude wet voerde het bestuur een zeer terughoudend beleid met betrekking tot persoonsgegevens. Dat is onder de nieuwe regelgeving niet anders.


PRIVACYVERKLARING


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login